Michaela Bosáková

Mgr. Michaela Lukavská (Bosáková)

 

Aktuálně mám zcela plnou kapacitu a prostor pro nové klienty budu mít pravěpodobně až o letních prázdninách.

 

Vystudovala jsem obor psychologie na FF MU (2008) a terapii a odborné pomoci dětem a jejich rodičům se věnuji sedm let.  Během studií jsem se věnovala tematice domácího násilí a na toto téma jsem i lektorovala. Mám šest let praxe jako školní psycholžka na ZŠ i SŠ a zde jsem postupně získala zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií. Další zkušenosti s prací s dětmi i dospělými v oblasti terapie a diagnostiky jsem získala v soukromé ambulanci klinické psychologie a na klinice dětské onkologie ve FN Brno. Kromě toho jsem dva roky pracovala s dětmi v dětských domovech v rámci projektu Statečná srdce, který je zaměřen na primární prevenci rizikového chování a spolupracuji s neziskovou organizací Společně k úsměvu, což je organizace,sdružující bývalé onkologické pacienty, kteří pomáhají těm současným. Již sedm let učím psychologii na EA Brno, kde se snažím předat své zkušenosti budoucím sociálním pracovníkům a pracovnicím.

V současné době pracuji v Ambulanci klinické psychologie a psychosomatiky - Rhea a na částečný úvazek se věnuji terapeutické praxi.

Ve své práci využívám zejména přístupu Gestalt terapie a při práci s dětmi s poruchou citové vazby (attachmentu) a jejich rodiči využívám prvky Dyadické vývojové psychoterapie (jsem certifikovaným terapeutem ASTRA - DDP). Inspiruje mě tvořivost, která je ukrytá nejen v dětech, ale i v nás dospělých a velmi mě těší doprovázet klienty na některé z etap jejich života, objevovat s nimi nové cesty a způsoby řešení obtížných životních situací.

Vzdělání a kurzy:

 • 2018 Workshop dětské gestalt psychoterapie s Lynn Stadler
 • 2016 Strom a snový strom (diagnosticko-terapeutická metoda, lektor PhDr Ludvík Běťák)
 • 2015-2016 Základní kurz v Rorschachově metodě (diagnostika osobnosti)
 • 2015 Self na vlastní kůži (Pokožka jako hranice Self - Zaměřeno na důležitost tohoto vztahu v klinické práci s lidmi trpícími poruchami, které souvisejí s hranicemi, jako jsou např. poruchy příjmu potravy
 • 2012 Woodcock-Johnson a úvod do Cross-battery assessment (diagnostika rozumových schopností)
 • 2012 Workshop párové terapie (Rita Resnick, Ph.D. a Robert Resnick, Ph.D. Gestalt Associates Training Los Angeles – Brno, CSGT)
 • 2012 postgraduální vzdělávání v oboru klinická psychologie (trvá)
 • 2012 kurz: Sandspiel a jeho užití v gestalt terapii
 • 2012 výcvikový program v Dyadické vývojové psychoterapii
 • 2010 - 2014 systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii
 • 2008 kurz: Práce s časovou osou I., MUDr. Chvála, PHDr.Trapková

Co nabízím:

Individuální  terapie  pro děti a dospělé          900Kč/50min

Rodinná terapie                                              1200Kč/80min

Psychologická diagnostika                             1200Kč/60min

Odkazy:

odkaz na rozhovor v pořadu Dobré ráno na ČT (film Na hraně) - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/315292320020033/video/

odkaz na rozhovor v rádiu Petrov na téma vstup dítěte do MŠ a prvního ročníku ZŠ - http://www.radiopetrov.com/nastup-do-skolky-a-skoly/text.html?id=7097