Magda Šustrová

Mgr. Magda Shymon (roz. Šustrová) - nepřijímám nové klienty

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Studium jsem ukončila v roce 2006 a dále se vzdělávám ve svém oboru. Ve své práci kombinuji prvky různých psychologických a terapeutických přístupů, základem je gestalt a systemický směr. Respektuji potřeby klientů a hledám spolu s nimi takové způsoby zvládání situace, které jim budou vyhovovat a přinesou jim užitek a větší spokojenost. Svoje dlouhodobé ukončené vzdělávání si doplňuji na konferencích a krátkodobých kurzech a workshopech. Ve své práci využívám supervize. Pracuji zejména s dospělými klienty, v terapii se nespecializuji na práci s dětmi, byť doma dvě svoje mám. Baví mě různorodost a kreativní živý způsob práce, takže se věnuji psychologické práci s klienty, ale také kariérnímu poradenství, kde zapojuji i koučovací přístup. Těsím se na naše setkání.

Moje vzdělání (výběr)                                                          

2010 - 2014  Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii
(Institut Gestalt Dialog, Brno, absolvováno 450 hod, sebezkušenost, teorie a supervize)
2006 - 2011 Psychoterapeutický výcvik v Rodinné a systemické terapii
(IRT, FN Motol, Praha, teorie a praxe (460 hod) a supervize (150 hod))
2012 - 2013
Koučovací přístup pro kariérové poradce 
(TheCoaches a Euroguidance, Libchavy, Praha,  32 hodin)
 
2009 Výcvik ve výkonovém a kariérovém koučování
(Koučink centrum, Praha, 52 hodin)
2008 - 2009  Výcvik v systemickém koučování
(Expertní skupina Callisto, Praha, 115 hod)
2007 Certifikace na Hoganovy osobnostní dotazníky (HPI, HDS, MVPI)
(Assessment systems s.r.o., Praha, 32 hod+supervize).
 
 

Vybrané krátkodobé odborné vzdělání

2018           Psychiatrické minimum (Diakonická akademie, 8 hod)
2017
                 Kreativní práce s terapeutickými kartami OH (Lublaň, OH, 16 hod)          
2014
NLP koučování 
(Centrum systemiky a NLP, Praha, 32  hod)
2013
Zážitkové kariérové poradenství: navigace v povolání
(Thomas Diener, Brno, 24 hod)
2012
Diagnostika Talent Q 
(Haygroup, Praha, 8 hod)
2009-2010         
Distanční kurz pro kariérové poradce Career counselling and development
(Euroguidance, University Stockholm, Telč, 40  hod) 
2009
Lüscherův barvový test a test ruky
(Testcentrum Praha, 16 hod) 
2008
Test stromu
(Testcentrum, Praha, 16 hod)
2008
Vedení výběrových pohovorů metodou BEI
(Assessment systems a.s., Praha, 8 hod)
2008
 Krizová intervence v praxi 
(Phdr. Běťák, Podané ruce, Brno, 16 hod)
 
Co nabízím
        
Individuální terapii 900 Kč / 50 min
                           
Párovou terapii 1300 Kč / 80 min
Psychodiagnostika a poradenství, vzdělávání, kariérové poradenství 900 Kč / 50 min
Koučink 1500 Kč / 50 min

Ceny platí stejné i pro ONLINE setkání.