Magda Šustrová

Mgr. Magda Shymon (roz. Šustrová)

sustrova@portabrno.cz (omlouvám se, momentálně nepřijímám nové klienty)

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Studium jsem ukončila v roce 2006 a dále se vzdělávám ve svém oboru. Ve své práci kombinuji prvky různých psychologických přístupů, základem je gestalt a systemický směr. Respektuji potřeby klientů a hledám spolu s nimi takové způsoby zvládání situace, které jim budou vyhovovat a přinesou jim užitek a větší spokojenost. Každoročně se vzdělávám v psychoterapii, koučinku a kariérovém poradenství.

Moje vzdělání                                                           

2010 - 2014  Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii
(Institut Gestalt Dialog, Brno, absolvováno 450 hod, sebezkušenost, teorie a supervize)
2006 - 2011 Psychoterapeutický výcvik v Rodinné a systemické terapii
(IRT, FN Motol, Praha, teorie a praxe (460 hod) a supervize (150 hod))
2012 - 2013
Koučovací přístup pro kariérové poradce 
(TheCoaches a Euroguidance, Libchavy, Praha,  32 hodin)
2009 Výcvik ve výkonovém a kariérovém koučování
(Koučink centrum, Praha, 52 hodin)
2008 - 2009  Výcvik v systemickém koučování
(Expertní skupina Callisto, Praha, 115 hod)
2007 Certifikace na Hoganovy osobnostní dotazníky (HPI, HDS, MVPI)
(Assessment systems s.r.o., Praha, 32 hod+supervize).
 
 

Vybrané krátkodobé odborné vzdělání

2013
Zážitkové kariérové poradenství: navigace v povolání
(Thomas Diener, Brno, 24 hod)
2012
NLP Practitioner - 2 moduly 
(Institut pro NLP, Praha, 32  hod)
2012
Diagnostika Talent Q 
(Haygroup, Praha, 8 hod)
2009-2010         
Distanční kurz pro kariérové poradce Career counselling and development
(Euroguidance, University Stockholm, Telč, 40  hod) 
2009
Lüscherův barvový test a test ruky
(Testcentrum Praha, 16 hod) 
2008
Test stromu
(Testcentrum, Praha, 16 hod)
2008
Vedení výběrových pohovorů metodou BEI
(Assessment systems a.s., Praha, 8 hod)
2008
 Krizová intervence v praxi 
(Phdr. Běťák, Podané ruce, Brno, 16 hod)
 
Co nabízím
                                   
Individuální terapii/párovou terapii 500 Kč / 50 min
Psychodiagnostika a poradenství, vzdělávání, kariérové poradenství 500 Kč / 60 min
Koučink 600 Kč / 50 min
   

První sezení za 400 Kč.

Ceny pro studenty a maminky na mateřské jsou na domluvě, dle jejich individuálních možností.