Lenka Tříletá

Mgr. Lenka Tříletá

V současné době neprovozuji soukromou praxi.

psychologické poradenství a terapie v Brně

 

Vzdělání, výcvik:

 • 2016 - 2018 postgraduálnívýcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty
 • 2013 - 2017 psychoterapeutický výcvik Solutions Focus, na řešení orientovaná terapie
 • 2012 postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (trvá)
 • 2012-2013 Masarykova univerzita, Fakulta filozofi, psycholog ve zdravotnictví
 • 2010 - 2014 psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii
 • 2004-2010 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v Brně, Psychologie

Odborné kurzy:

 • 2017 roční výcvik práce se Sandplay
 • 2016 cyklus Psychopatologie pro dětské terapeuty
 • 2013-2014 Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody
 • 2012 Wechslerovy inteligenční škály
 • 2012 Klinická zkušenost s užitím kresby v diagnostice bolesti hlavy u dětí
 • 2012 Sandspiel a jeho užití v gestalt terapii
 • 2012 Úvod do projektivní psychodiagnostické metody Kresba postavy
 • 2011 Základní krizová intervence
 • 2010 Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • 2010 Soudní spor o dítě, jednání s rodiči a dětmi
 • 2010 Pomoc obětem domácího násilí

Zaměstnání a praxe:

 • 2013 lektorská činnost
 • 2018 klinický psycholog, psychologická klinická ambulance pro děti a dorost, FN Brno
 • 2012 - 2018 klinický psycholog, FN Brno, Dětská nemocnice, klinika onkologie
 • 2012 - 2018 psycholog, terapeut, DebRA, pomoc lidem s EB a jejich rodinám
 • 2012 - 2018 soukromá praxe
 • 2010 - 2012 psycholog, terapeut, Krizové centrum Svitavy
 • 2008-2010 dobrovolník, Bílý kruh bezpečí, pomoc obětem domácího násilí

Co nabízím:

 • psychologické poradenství
 • individuální terapie pro děti a dospělé
 • rodinná terapie
 • krizová intervence

Ceny:

psychologické poradenství     700,- Kč     50 min
individuální terapie   700,- Kč   50 min
rodinná terapie   700,-Kč   50 min
krizová intervence   700,-Kč   50 min