Jak pracujeme

Všichni lidé se potýkají během života s různými problémy a potížemi. Každý člověk však má také vrozené zdroje a schopnosti  přistoupit k nim efektivně a kreativně.

Někdy se nám ale zdá, že neznáme řešení svých potíží nebo že se stále opakují a vracejí. To proto, že nám v účinném přístupu k řešení něco brání. U každého člověka může jít o jiné překážky, avšak souvisí vždy s našimi dosavadními životními zkušenostmi. Co pro nás bylo funkční a dobré v minulosti, nemusí vést ke zdraví a spokojenosti dnes.

V gestalt přístupu pracujeme s těmito překážkami, zpřístupňujeme vrozené zdroje, vracíme lidem schopnost nalézat zdravé způsoby jak čelit dnešním obtížím.

Jak setkání probíhají?

Setkání mohou probíhat individuální, párovou, skupinovou či rodinnou formou.

Počet setkání a celková délka práce je různá. Chcete-li pomoci vyřešit menší izolovaný problém, nebo pomoci v aktuálně tíživé situaci, může to trvat krátce (v řádu několika sezení), pokud si však přejete pracovat na zásadních životních změnách, můžeme se setkávat déle (v řádu několika měsíců).

Jak setkání vypadají?

S klientem vedeme rozhovor o jeho obtížích. Společně s klientem domlouváme na začátku spolupráce dohodu o tom, na čem budeme pracovat, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu. Už samotná formulace problému je často pro klienta úlevou.

Každá z nás využíváme kromě rozhovoru i dalších terapeutických způsobů (práce pomocí výtvarného vyjádření, modelování v písku atd.).

Etické zásady psychologa

Etické základy naší práce se řídí etickým kodexem Asociace klinických psychologů platným pro všechny psychologické služby. Ctíme zásadu mlčenlivosti o klientech. V případě potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky. Nadále se vzděláváme a rozvíjíme své dovednosti v oboru.

Pokud potřebujete informaci, kterou jste zde nenalezli, neváhejte nás kontaktovat.