Co nabízíme

Sekce terapeuticko-poradenská

Krizovou intervenci poskytujeme klientům v situaci, která je velmi zátěžová, nepříznivá nebo ohrožující.

Individuální terapii/psychologické poradenství nabízíme klientům, kteří si přejí lépe zvládat nebo se zorientovat v životní situaci.

Párovou terapii prostředkujeme pro páry, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo ve slepé uličce svého vztahu.

Rodinnou terapii poskytujeme rodinám, které chtějí najít cestu ze začarovaného kruhu, a které potřebují aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny.

Terapeutická setkávání ve skupině pořádáme pro klienty, kteří si chtějí v bezpečném prostředí prozkoumat, jak fungují v mezilidských vztazích.

   

Sekce personálně-poradenská

Psychologické testování nabízíme jako možnost lépe poznat sebe sama, vlastní silné stránky a rezervy za použití psychodiagnostických dotazníků, testů a rozhovoru s psychologem.

Koučink doporučujeme klientům orientovaným na řešení. Není určen těm, kteří očekávají rady, naopak usiluje o co nejvyšší využití potenciálu klienta a hledání jeho vlastní cesty k řešení. Jedná se o způsob, jak inicializovat změnu, jak jí projít a dosáhnout výsledků v reálném čase. Je orientován na budoucnost.

Kariérové poradenství poskytujeme klientům, kteří se chtějí připravit na vstup na trh práce (konzultace CV, příprava na výběrové řízení), případně stojí před volbou či změnou zaměstnání.

S jakými otázkami se na nás můžete obrátit

  • individuální psychické potíže (např. deprese, úzkosti, nervozita, životní nespokojenost, nízké sebevědomí, selhávání při pracovních povinnostech)
  • somatické potíže psychického původu (např. časté migrény, nespavost, obezita, tiky)
  • mezilidské vztahy (partnerské, rodinné, pracovní),
  • výchova a vzdělávání,
  • náročné životní situace (např. životní změny, osobní ztráty, zkušenosti s trestnými činy, zkušenosti s traumatizujícími zážitky).