Ceník

Individuální konzultace (dle zvoleného terapeuta)     600 - 900,- Kč     50 minut
Párová/rodinná konzultace   900,- Kč   60/80 minut
Párová/rodinná konzultace se dvěma terapeuty   1400,- Kč   80 minut
Skupinová psychoterapie   400,-Kč   90 minut
Psychologické testování   900,-Kč a více   dle rozsahu
Koučink   800,- Kč   50 minut
Kariérové poradenství   900,- Kč   50-60 minut
Krizová intervence   600 - 900,- Kč   50 minut


50 % z ceny konzultace za každých dalších započatých 30 minut

Storno poplatky

Domluvené termíny konzultací jsou závazné. Změny termínu nebo zrušení nám prosím oznamte nejméně dva dny před konáním konzultace. V případě pozdější informace se cena příští konzultace navyšuje o 50 % ceny. Pravidlo platí i pro nás, pokud změníme nebo zrušíme termín konzultace, garantujeme slevu 50% z ceny následující konzultace.

Nejsme plátci DPH.

Na domluvenou konzultaci prosím přijďte nejdříve 5 minut před jejím začátkem, aby nedocházelo k narušování konzultace probíhající před tou Vaší.